22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.


Naslovna

Teorija

Praksa

Kontrola vozila

Utovar

Nezgode

Zagađenje

Literatura

Prijava kandidata

Termini

NovostiUpoznajte se sa
ZADACIMA I OBAVEZAMA SAVETNIKA ZA BEZBEDAN TRANSPORT OPASNOG TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU.


Ljubomir Petrović, Duško Vujanović, Dragutin Jovanović: Savetnik za bezbednost transporta opasnog tereta – zadaci i obaveze, Naučno stručni skup: Ka održivom transportu 2013 – Asocijacija rukovodilaca transporta i logistike “TransportLog”, Novi Sad 2013.god.

>>

OBAVEŠTENJE


Preduzeće “Trigon inženjering”d.o.o. iz Zemuna, dobilo je licencu br.04/2014, za obavljanje stručnog osposobljavanja kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, u skladu sa odeljkom 1.8.3 ADR/RID/ADN i Zakonom o transportu opasnog tereta, Službeni glasnik R. Srbije 88/2010, članovi 18, 19, 20, 21 i 22.

 

Prema planu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture R. Srbije, utvrđeni termini za polaganje ispita za Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe za 2023. godinu:
 1. 09. mart 2023. godine (četvrtak) od 10:00 časova;
 2. 08. jun 2023. godine (četvrtak) od 10,00 časova;
 3. 05. oktobar 2023. godine (četvrtak) od 10,00 časova;
 4. 07. decembar 2023. godine (četvrtak) od 10,00 časova.
Pripremna nastava za polaganje ispita koji je predviđen za termin 05. oktobar 2023. godine biće organizovana u ZEMUNU, Ulica 22. Oktobra br. 27 (DVD Matica – Vatrogasni dom) prema sledećem planu:
   
Utorak, 12.09.2023. god.
08,30 - 15,30 h

Predavači:
Dr Jovanović Dragutin dipl. inž. saob.
Vujanović Duško dipl. inž. saob.

(ADR)

Sreda, 13.09.2023. god.
08,30 - 15,30 h

Predavači:
Dr Jovanović Dragutin dipl. inž. saob.
Vujanović Duško dipl. inž. saob.

(ADR)

Četvrtak, 14.09.2023. god.
08,30 - 15,30 h

Predavači:
Dr Jovanović Dragutin dipl. inž. saob.
Vujanović Duško dipl. inž. saob.

(ADR)

Petak, 15.09.2023. god.
08,30 - 12,30 h

Predavač:
Dr. Hemiskih nauka Petrović Đorđe
Radioaktivne materije, klasa 7 ADR

(ADR)
Subota, 16.09.2023 god.
08,30 - 13,30 h

Predavač:
Radovan Petrović dipl. inž. saob.
Prezentacija zadataka sa kurseva za Savetnike

(ADR)
(RID)


Za kandidate koji polažu prema programu samo za drumski saobraćaj (program ADR) ili programu za železnički saobraćaj (program RID), cena je 63.000,00 RSD, bez PDV.

Cena obuke za kandidate za Savetnike za bezbednost u transportu opasnog tereta u skladu sa ADR/RID je 70.000,00 RSD, bez PDV.

 

U cenu je pored obuke uključeno:

  - Ukoričeno izdanje ADR 2021 i/ili RID 2021
  - Zakon o transportu opasne robe (Sl. glasnik br. 104/2016, 83/2018, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019) i
  - Katalog sa pitanjima koja su do sada bila na ispitu za Savetnike.
Za polaganje ispita za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, potrebno je još uplatiti republičku administrativnu taksu za ZAHTEV ZA POLAGANJE ISPITA i republičku administrativnu taksu za POLAGANJE ISPITA I IZRADU CERTIFIKATA.

Prema ZAKONU O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA, Sl. Glasnik RS 62/21) potrebna je:

Uplata Republičke administrativne takse za zahtev i za polaganje ispita i izradu sertifikata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta:

Svrha uplate:

Ime i prezime kandidata koji polaže ispit za savetnika za bezbednost, navod: "RAT zahtev i ispit za savetnika za bezbednost ADR/RID/ADN", datum održavanja ispita.

Primalac:

Budžet Republike Srbije

Iznos:

Tarifni broj 162a. stav 7. po zahtevu za izdavanje sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe 19.100 RSD
Tarifni broj 162a. stav 8. po zahtevu za produženje važenja sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe 12.860,00 RSD

Broj tekućeg računa:

840-742221843-57

Model:

97

Poziv na broj:

50-016


Kandidati koji žele da pohađaju kurs za Savetnike za bezbednost u transportu opasnog tereta potrebno je da pripreme sledeća dokumenta i predaju ih prvog dana obuke (a najkasnije poslednjeg dana obuke):
 1. Diploma o stepenu stručne spreme (overena fotokopija)

 2. Dokaz o radnom iskustvu u transportu opasnog tereta (1 godina za lica sa visokom stručnom spremom i 5 godina za lica sa srednjom stručnom spremom)
  Komentar: prihvata se i Potvrda da je lice radilo u preduzeću koje se bavi poslovima u vezi sa transportom opasnog tereta

 3. Potvrda o stručnoj osposobljenosti od strane firme koja je uradila obuku (Izdaje “Trigon inženjering”d.o.o.).

 4. Fotokopija lične karte (ili očitana lična karta ukoliko je sa čipom).

 5. Dokaz o uplati takse (originalna potvrda o izvršenom nalogu za prenos, overena pečatom i potpisom Banke).

 

Dodatne informacije možete dobiti na telefon:

Kancelarija:
+381 11 316 16 74
+381 64 64 64 140
+381 11 77 01 570
   E-mail: office@trigoning.rs

Osobe za kontakt:
Duško Vujanović, tel: + 381 63 28 00 61, e-mail: dusko@trigoning.rs
Radovan Petrović, tel: +381 65 32 12 142, +381 63 25 82 88, e-mail: radovan.petrovic@trigoning.rs
Janko Vujanović, tel: +381 65 51 00 306, e-mail: janko@trigoning.rs

Do sada je organizovano stručno osposobljavanje kandidata za Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta u periodu:

1. od 02.06.2014. godine do 05.06.2014. godine, ispit 30.06.2014. god.
2. od 09.07.2014. godine do 12.07.2014. godine, ispit 01.08.2014. god.
3. od 16.09.2014. godine do 21.09.2014. godine, ispit 18.10.2014. god.
4. od 29.10.2014. godine do 02.11.2014. godine, ispit 28.11.2014. god.
5. od 04.03.2015. godine do 07.03.2015. godine, ispit 03.04.2015. god.
6. od 03.06.2015. godine do 07.06.2015. godine, ispit 30.06.2015. god.
7. od 30.09.2015. godine do 03.10.2015. godine, ispit 30.10.2015. god.
8. od 04.11.2015. godine do 07.11.2015. godine, ispit 01.12.2015. god.
9. od 28.01.2016. godine do 31.01.2016. godine, ispit 26.02.2016. god.
10. od 30.03.2016. godine do 03.04.2016. godine, ispit 27.04.2016. god.
11. od 16.08.2016. godine do 20.08.2016. godine, ispit 02.09.2016. god.
12. od 27.10.2016. godine do 01.11.2016. godine, ispit 09.12.2016. god.
13. od 09.02.2017. godine do 14.02.2017. godine, ispit 03.04.2017. god.
14. od 17.05.2017. godine do 22.05.2017. godine, ispit 22.06.2017. god.
15. od 13.09.2017. godine do 18.09.2017. godine, ispit 03.04.2017. god.
16. od 01.11.2017. godine do 06.11.2017. godine, ispit 07.12.2017. god.
17. od 21.02.2018. godine do 26.02.2018. godine, ispit 22.03.2018. god.
18. od 30.05.2018. godine do 04.06.2018. godine, ispit 05.07.2018. god.
19. od 12.09.2018. godine do 17.09.2018. godine, ispit 11.10.2018. god.
20. od 20.02.2019. godine do 21.02.2019. godine, ispit 21.03.2019. god.
21. od 29.05.2019. godine do 03.06.2019. godine, ispit 04.07.2019. god.
22. od 16.09.2019. godine do 20.09.2019. godine, ispit 10.10.2019. god.
23. od 02.02.2020. godine do 07.02.2020. godine, ispit 12.03.2020. god. odloženo,
                                                                    Ispit održan: 25.06.2020. god.
24. od 10.06.2020. godine do 15.06.2020. godine, ispit 02.07.2020. god.
25. od 16.09.2020. godine do 21.09.2020. godine, ispit 08.10.2020. god.
26. od 02.11.2020. godine do 07.11.2020. godine, ispit 30.11.2020. god.
27. od 01.02.2021. godine do 06.02.2021. godine, ispit 26.02.2021. god.
28. od 12.05.2021. godine do 17.05.2021. godine, ispit 10.06.2021. god.
29. od 15.09.2021. godine do 21.09.2021. godine, ispit 07.10.2021. god.
30. od 10.11.2021. godine do 16.11.2021. godine, ispit 02.12.2021. god.
31. od 09.02.2022. godine do 14.02.2022. godine, ispit 10.03.2022. god.
32. od 16.05.2022. godine do 20.05.2022. godine, ispit 09.06.2022. god.
33. od 14.09.2022. godine do 19.09.2022. godine, ispit 06.10.2022. god.
34. od 07.11.2022. godine do 12.11.2022. godine, ispit 07.12.2022. god.FOTOGRAFIJE SA OBUKE ZA SAVETNIKE ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

BEZ STRESA POSLE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
Trigon inženjering d.o.o. | 22. Oktobra br. 27, 11080 Zemun | TEL/FAX: +381 11 3161 674 | E-MAIL: office@trigoning.rs